Elérhetőségek

Dr. Pap Hunor Örs

9700 Szombathely,
Uránia udvar 4. II/7.
Telefon: +36-20-412-6201
E-mail küldése

Jogi eseteim

  • Tipikusan előfordul, hogy a fővállalkozó, az alvállalkozót nem fizeti ki részben, avagy egészben. Ilyenkor általában hibás teljesítés következtében felmerült beszámítási jogra hivatkoznak. Egy hasonló eljárásban sikerült az alvállalkozó igazát bizonyítani. Ügyfelem nem csak a ki nem fizetett számla teljes ellenértékét kapta meg a perköltséggel egyetemben, hanem a késedelmi kamatokkal növelt összeg követelésének jogosságát állapította meg- jogerős ítéletében- az ítélőtábla, annak ellenére, hogy a jelentős általános forgalmi adó megfizetésének kötelezettségét elkerülendő, a be nem fogadott számla lerontásra került.
  • Egy másik gyakori kérdés az elvált szülők vonatkozásában a szülői felügyeleti jog gyakorlásának kérdése, illetve a különélő szülő kapcsolattartása. E körben gyakran a felek egymás elleni küzdelmükben nem, vagy nem a jogerős döntésben rögzítettek szerint járnak el. Nem figyelnek oda arra, hogy ezzel a Gyermekek Jogairól szóló 1989. évi New Yorkban városában elfogadott nemzetközi egyezményben garantált jogokat sértik. Amely adott esetben a kiskorú egészséges testi és szellemi fejlődését is veszélyeztetheti. Egy ügyben, ahol a szülői felügyeleti jogot gyakorló és rendkívül jó anyagi körülmények között élő szülőnek, a kapcsolattartást akadályozó magatartása miatt vette védelembe a gyermekeket a gyámhatóság.
  • A fenti ügyhöz szervesen kapcsolódik az, ahonnan minden a gyermekeket lelkileg erősen érintő folyamat elindul: a válás. E körben aztán felkorbácsolódnak az indulatok, évek hosszú sorának elfojtott keserűsége tör a felszínre. A legtöbb esetben kompromisszumot nem tűrően esnek egymásnak azok, akiknek éppen a közös gyermekek védelme érdekében kellene együttműködnie. Magam az egyezségre törekvés talaján állok, erre ösztönzöm az ügyfeleket is. Ezekben az ügyekben ugyanis nincs igazság, csak egy megoldandó jogvita. A gyakorlat sokféle megoldást hoz. Vannak, akik eleve megegyezéssel válnak- ez elég ritka, általában ott jellemző, ahol nincs gyermek, avagy már nagykorú, illetőleg a vagyon megosztásában is van konszenzus.  A másik – szerencsére gyakoribb - esetben a felek menet közben kötnek egyezséget, ez általában a jogi képviselőkön áll, amennyiben az ellenérdekű fél ügyvédje is hasonlóan gondolkodik, akkor a kompromisszum gyorsan tető alá hozható. Ellenkező esetben fel kell venni a kesztyűt, de ez valójában kinek is érdeke?
  • A közigazgatási perekben igen széles skálán mozog az ügyek tárgya. Néhány éve a vagyonosodási vizsgálatok álltak ezek homlokterében. E körben akkor lehetett sikerre vinni a jogerős döntés felülvizsgálatát, ha a részletekbe menő módon tárta fel a jogi képviselő a megállapítási jegyzőkönyv valamennyi hibáját. Az egyik ügyben tízmillió forintot meghaladó mértékű befizetési kötelezettséget állapított meg a nemzeti adóhatóság. Nem véve figyelembe- többek között- a házastársi vagyonközösség jogintézményének a jövedelemre gyakorolt hatásait. A bíróság előtt éppen a tizedére sikerült csökkenteni a befizetendő összeg mértékét.
  • A büntetőjog az egyik legmunkaigényesebb jogterület. Itt az „ördög” mindig a részletekben van elrejtve. Az egyik ügyben – középmértéket figyelembe véve- 7 év fegyházban letöltendő szabadságvesztéssel fenyegették a védencemet. A sértett a nyomozati szakban akként nyilatkozott, hogy az erőszak megtörténtekor ő felül tartózkodott. Ennek alapos körbejárása és az orvosszakértő véleménye nyomán egyedül a lőfegyverrel való visszaélés tekintetében marasztalta el a bíróság a védencemet, ez lényegesen enyhébb büntetési tételt eredményezett.
  • Hosszan lehetne még idézni a praxis során tapasztalt eseteket, mert bár vannak hasonlóságok, mégis minden ügy egyedi. Ezért érdemes időben, a megfelelő ügyvédet felkeresni. A jogi tanácsadás, mindig olcsóbb, mint egy elhúzódó per.« Vissza az előző oldalra!
Dr. Pap Hunor Örs - Magyar